Polityka prywatności

Polityka prywatności/obowiązek informacyjny

Wypełniając obowiązek informacyjny zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.pracownia-mdom.pl jest właściciel tej strony tj. KAKO Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-248) przy ul. Jana Kazimierza 50/78.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail waldemar@mdom.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Dane są przetwarzane w celu interesu biznesowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 4. Dane przechowywane będą do czasu ustania celów biznesowych.
 5. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane, jak i też dane nie będą nikomu przekazywane (osobom/firmom trzecim).